VDU science and study center (Kaunas)

Objektas: VDU mokslo ir studijų centras
Užsakovas: Vytauto Didžiojo universitetas
Vieta: V. Putvinskio g. 23, Kaunas, Lietuva
Plotas: 7 732 kv.m.
Stadija: Konkursinis pasiūlymas
Įvertinimai: II vieta konkurse
Metai: 2013

Situacija. Pastato paskirtis ir funkcija atveriama visuomenei – suteikiama galimybė kiekvienam lankytojui dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslo ir studijų centro kultūrinėje ir edukacinėje veikloje.

Idėja. Viešosios pastato erdvės projektuojamos lygiagrečiai Putvinskio gatvei. Taip jos kartu su jose vykdoma veikla tampa artimesnės plačiajai visuomenei. Pastatas įliejamas į Kauno istorinį kontekstą – lankytojas gali susipažinti su pastatą supančia aplinka apžvelgdamas ją nuo pastato terasų. Aukštesni tūriai pagyvina kvartalo užstatymo siluetą urbanistiniame kontekste, tačiau išlaikoma Putvinskio gatvės užstatymo linija. Aukštesni tūriai atitraukiami nuo užstatymo linijos, taip V.Putvinskio g. iš žmogaus perspektyvos jie tampa nepastebimi.

Sprendinio pasirinkimui įtaka darė aiškios struktūros, utilitari Kauno naujamiesčio kvartalų struktūra. V. Putvinskio g. išklotinei būdingas perimetrinis užstatymas, todėl didžiausios išraiškos priemonės gali būti panaudotos pastato ar sklypo viduje. Pagrindinis tikslas buvo sukurti fonuojantį, V. Putvinskio g. išklotinėje nedominuojantį fasadą, įleisti lankytojų srautus į pastatą ir sklypą bei čia kurti išskirtinę vidinių erdvių sistemą. Pastato monumentali, aiški, tektoniška architektūra nekontrastuoja su supančiu tarpukario Kauno kontekstu, o tampa tik dar labiau ją išryškinančiu fonu.
Sklype formuojamas vienodų matmenų tinklas, masteliu artimas šalia esančių sklypų dydžiui. Šiame tinkle dėstomi tūriai – kubai, kurie ne tik skaido pastato tūrį į 7 elementus, bet ir kuria patrauklią erdvę tarp elementų. Atskiriant tūrius gaunama aiškiai suvokiama pastato funkcinė schema – kiekvienas tūris savyje slepia skirtingą funkciją. Vienas iš tokios sistemos privalumų yra tas, kad kiekvienas tūris gali funkcionuoti savarankiškai. Funkcinės patalpų grupės aiškiai komponuojamos griežtame tūryje.