Įdomybės

    Loading posts...

    Aukštamiesčio kūrybinės dirbtuvės

    Aukštamiesčio viešųjų erdvių kūrybinėse dirbtuvėse įvertinę vietos kultūrinę atmintį bei istorinį gatvių tinklą, suformavome vieša-privatu principus. Taip pat įvertinę naudotojų poreikius bei dirbtuvių metu pakvietus bendruomenę dirbti kartu, išskyrėme tris skirtingas viešąsias erdves ir pasiūlėme galimą naudojimo scenarijų. Planuodami užstatymą Amatų gatvės ribose, pasiūlėme išsaugoti esamą sodybinį užstatymą, įterpiant bei “pakabinant” tūrius virš jo, taip…