Miesto kūrimas – tai bendras valdžios, verslo ir gyventojų reikalas

Esame įpratę, kad ne viskas priklauso mums ir nuo mūsų. Mums nesvetimas hierarchijos „iš viršaus į apačią“ suvokimas – sprendimus priima šeimos, įmonės, miesto ar valstybės galva. Tokios pačios taisyklės mūsų galvose galioja ir kalbant apie miestų vystymą – jų plėtra, reikalingais pokyčiais, naujų objektų statybomis, infrastruktūros gerinimu ir visais kitais miestui aktualiais klausimais rūpinasi atsakingos institucijos, o paprasti žmonės gali kur nors tyliai ar garsiai reikšti savo nuomonę, kurios tikriausiai niekas nesiklausys ir į ją neatsižvelgs.

Kodėl bendruomenės įsitraukimas yra vertingas miestui?

Pastaruoju metu mus vis labiau domina gyventojų bendruomenių veikla ir iniciatyvos, noriai prisidedame prie jų kūrimo ir įgyvendinimo. Dėl įvairių priežasčių mums ypač aktuali prieš keletą metų susibūrusi Šnipiškių bendruomenė. Sekdami sėkmingais Žvėryno, Užupio, Balsių gyventojų iniciatyvų pavyzdžiais, Šnipiškių gyventojai domisi savo aplinkos vystymo planais, rūpinasi viešosiomis erdvėmis, infrastruktūros priežiūra, dalyvauja ir reiškia aktyvią poziciją naujojo užstatymo klausimais. Po ilgalaikių ir nuoseklių pastangų Šnipiškių bendruomenė su Vilniaus plėtros departamentu pasiekė svarbų susitarimą – pradėta viešųjų erdvių sklypų registracijos ir techninio projekto rengimo procedūra. Taigi, procesai „iš apačios į viršų“ taip pat yra įmanomi, kai inicijuojamas taikus, argumentuotas ir svarų pagrindą turintis dialogas.

Bendruomenių įsitraukimas į miesto plėtros procesus yra vertingas abiem pusėms – tiek bendruomenei, tiek valdžios institucijoms. Į miesto tvarkymo klausimus įtraukiant gyventojus, iniciatyva perduodama žmonėms, kuriems svarbu patenkinti kokį nors poreikį arba išspręsti problemą. Iki tol buvę pasyvūs politikos „naudos gavėjai“, gyventojai tampa aktyviais partneriais ir iniciatoriais. Tai skatina suvokti savo vietovės savitumą ir ja didžiuotis, jaustis savarankiškiems ir atsakingiems už joje vykdomą veiklą, stiprinti žmonių, privačių įmonių, valdžios institucijų ir įvairių sektorių interesų grupių tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą.

Miesto kūrimo sužaidybinimas mažiems ir dideliems vaikams

Bendradarbiaudami su žaidimų ir tyrimų laboratorija „Laimikis.lt“, (kuri jau ne vienerius metus inicijuoja įvairias gyventojų įsitraukimo veiklas, edukuoja visuomenę miesto plėtros klausimais ir ieško netradicinių platformų skirtingų auditorijų dialogui) ilgai ieškojome atsakymo, kaip į miesto planavimo procesus įtraukti gyventojų bendruomenes. Kaip nuo mažens galėtume supažindinti žmones su architektūros kalba, jos funkcijomis ir pačių gyventoju vaidmeniu siekiant darnaus ir modernaus miesto vystymosi? Kaip kurti visuomenės suvokimą, kad jos balsas yra svarbus ir gali būti išgirstas?

Po diskusijų gimė maketo-konstruktoriaus idėja – smagios, funkcionalios detalės, kurių pagalba žmonės galėtų geriau pajausti erdves ir pabandyti joms pritaikyti savo siūlomą miesto viziją. Konstruktorius atrodo lyg žaidimas, tačiau tai yra puiki platforma kalbėtis miestui aktualiomis temomis, susipažinti su sudėtingais urbanistikos procesais ir išreikšti savo poziciją.

Konstruktorių praktiškai panaudojome Šnipiškių rajono vizijos kūrimui. Į dirbtuves susirinkę dalyviai galėjo patys konstruoti savo rajono gatves, ieškoti kompromisų su savo komandos nariais ir iš arčiau susipažinti su miesto planavimo ypatumais. Dirbtuvėse dalyvavusiems architektams tai buvo galimybė susipažinti, kaip skirtingų grupių miestiečiai mato miestą, kokie jo elementai yra svarbiausi. Ir tai yra tik vienas iš būdų inicijuojant miestui reikalingą diskusiją.

Akimirkos iš dirbtuvių: