Sandnes miesto rotušė (Norvegija)

Objektas: Sandnes miesto rotušė
Užsakovas: Sandnes savivaldybė
Vieta: Havneområdet 5, Sandnes, Norvegija
Plotas: 8 989 kv.m.
Stadija: Konkursinis pasiūlymas
Metai: 2015

Situacija. Pastato paskirtis – rotušė – nulemia jo reikšmingumą; jis tampa pagrindiniu akcentu naujai formuojamame Havneparken kvartale.

Idėja. Pastato koncepcija apjungia pagrindinius regione vyraujančius gamtos akcentus – kalnus, miškus, vandenį bei žmones. Pastatas tampa skulptūra, kuri schematiškai atspindi Norvegijos gamtos modelį. Minėtų akcentų abstrakcija iki elementarių pikselių atsispindi architektūrinėje tūrių kompozicijoje. Erdvėje kybantys elementai yra tarsi miško lajų masyvas, o tūris kinta ir yra manipuliuojamas vidinės jo erdvės, lyg kalnų masyvas. Pastatas nebetenka aiškios formos, o erdvėje levituojantys lengvi tūriniai elementai savyje talpina viešųjų bei privačių paskirčių patalpas miesto gyventojams bei lankytojams. Tūrių išskaidymas paskirsto funkcinius srautus iš vidinės pastato erdvės į skirtingus funkcinius blokus. Taip kiekvienas blokas gali funkcionuoti autonomiškai, nepriklausomai nuo kito bloko darbo laiko. Palei centrinę ašį yra numatomas tiltas, kuris sukuria naujus pėsčiųjų srautus link rotušės centro iš regeneruojamo kranto. Tiltas tampa vienu pagrindinių traukos objektų naujajame kvartale, suteikiantis rotušei ypatingą reikšmingumą.

Konstrukcija. Konstrukcinė schema nėra sudėtinga – tūriai yra „sumaunami“ ant kolonų tinklo, kurio matmenys 6 m. x 6 m. Tokia sistema nereikalauja sudėtingų konstrukcijų tarpatramiams formuoti.
Pastato tūrinis sprendimas leidžia montuoti pastatą iš surenkamų (angl. precast concrete) elementų. Tai leidžia sumažinti statybos kaštus ir pagreitina montavimo terminus. Pastato sudalinimas atskirais elementais leidžia eksploatuoti pastatą pagal realius kiekvieno tūrio poreikius. Kiekvienas blokas gali funkcionuoti savarankiškai, bet tarpusavyje jungiasi techninėmis komunikacijomis. Tai leidžia efektyviai paskirstyti energiją. Kiekviename tūryje galima panaudoti skirtingą temperatūrinį režimą, priklausomai nuo tuo metu reikalaujamos, pvz.: salės bloke palaikoma minimali temperatūra, o štai darbo kabinetuose šiek tiek aukštesnė. Kiekvieno tūrio terminė izoliacija tenkina pasyviųjų pastatų reikalavimus, taip pat didelis paviršiaus plotas leidžia fasade integruoti daugiau saulės kolektorių. Didžiają dalį šilumos energijos galima gauti iš jūroje esančio vandens, suplanuojant šilumos siurblių kontūrą vidiniame kieme, kadangi čia yra numatomi susisiekiantys jūros vandens baseinai.