MO muziejus (Vilnius)

Objektas: Modernaus Meno Centras
Užsakovas: UAB „LKT projektai“
Vieta: Pylimo g., Vilnius, Lietuva
Plotas: 7 650 kv.m
Stadija: Konkursinis pasiūlymas
Metai: 2014

Situacija. Nagrinėjamas sklypas centrinėje Vilniaus miesto dalyje, senamiestyje. Teritorijoje per keletą dešimtmečių susiformavo vieša kultūrinė erdvė. Tačiau kinoteatro „Lietuva“ vietoje planuojama statyti administracinės paskirties pastatą, kurio pirmame aukšte įsikurtų Modernaus meno centras (MMC).
Nagrinėjamoje teritorijoje dominuoja 2 tipų užstatymo morfotipai – perimetrinis posesijinis ir perimetrinis centro, todėl kuriamas mišraus tipo objektas: urbanistiškai suvokiama
posesija žmogaus mastelyje tampa mišria erdvine struktūra – kabančiu „miestu“. Tūrių forma iškarpoma pagal pasaulio šalis siekiant, kad į galerijas patektų kuo daugiau natūralios šviesos.
Idėja. Projektuojamas pastatas savaime veikia kaip eksponatas. Įspūdį kuria unikalios vidinės sandaros išraiška: „kabančios“ erdvės, eksponuojami termiškai formuoto stiklo fasadai. Objekto intriga kuriama viduje, taip užstatymą atitraukiant nuo centro. Lengvumo įspūdį kuriantys tūriai suskaidomi erdvėje – taip leidžiant patekti šviesai į vidinę pastato erdvę.
Urbanistinė koncepcija. Pagrindiniai trys tūriai, kuriuose komponuojamos MMC patalpos, dėstomi žemės lygyje. Virš jų „pakabinami“ biurų centro korpusai, perimetru juosiantys sklypą. Purvinojo skersgatvio tąsoje kuriamas skveras, jauki kavinės lauko erdvė, želdynai. Reljefas nežymiai leidžiasi link pastato, taip pritraukdamas žmonių srautą ir leisdamas suvienodinti patekimo ir patalpų lygius.
Komplekso erdvių formavimas. Intrigą kuria tolygiai kylanti aikštė, kviečianti užeiti į vidų. Čia ir slypi pagrindinė komplekso erdvė – aikštė, iš kurios patenkama į pagrindinį komplekso akcentą – MMC.
MMC erdvės. Pagrindinės ekspozicijos salės dalijamos į dvi dalis. Vestibiulis, jungiantis sales (gali būti naudojamas kaip ekspozicijų erdvė), matomas iš
aikštės lygio per stiklinį aikštės grindinį.
Funkcinė struktūra. Kavinė, skaitykla, MMC administracinės patalpos orientuotos į Purvinąjį skersgatvį.
Planinė struktūra. Yra galimybė į verslo centrą patekti per keturis vertikalius ryšius, esančius sklypo kampuose. Pagrindinis patekimas į verslo centrą ir reprezentacinė laiptinė bei liftai dėstomi Pylimo ir Purvinojo skersgatvio sankirtos kampe. Patekimas į MMC ekspozicijų sales iš komplekso aikštės.
Pastato sprendimų medžiagiškumas. Fasado kompozicijos metras artimas kontekstui: profiliuoto stiklo plokštės – tai šiuolaikiškai interpretuota istorinių Vilniaus fasadų ekspozicija. Kiekvienam stiklinės fasado plokštės tipui tolimesnėse projektavimo stadijose galima ieškoti unikalios išraiškos, pvz., pasitelkiant skirtingus autorius. Tūriai esantys pirmo aukšto lygyje dengiami natūralaus akmens apdaila.