Teritorijų planavimas

Formuojame gaires  naujų ir esamų teritorijų užstatymui ir infrastruktūrai – planuojame pastatų vietą, jų išdėstymą, paskirtį ir architektūrinę išraišką. Nustatome galimus užstatymo rodiklius – bendrą plotą, užstatymo intensyvumą ir tankumą, sprendžiame susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų klausimus. Esant poreikiui, rengiame teritorijų planavimo dokumentus, konsultuojame visuomeninės ir kitų aktualių auditorijų informavimo klausimais, vykdome dokumentų derinimo ir reikalingų leidimų gavimo procesus.

1. Teritorijų planavimo dokumentų analizė

Bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų analizė, kurios metu įvertinami teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo,  naudojimo, apsaugos ir vystymo sąlygų sprendimai. Įvertinama detaliųjų planų sprendiniuose nustatyta žemės paskirtis, visuomenės  poreikiai;  analizuojami teritorijos kraštovaizdžio  ypatumai, geografinė padėtis, geologinės sąlygos, urbanistiniai, architektūros, techniniai, aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimai,  žemės  ir kito nekilnojamojo turto  savininkų ir trečiųjų asmenų teisės bei kita informacija, aktuali konkrečios teritorijos vystymo darbams pradėti.

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Sukuriame užstatymui numatytos teritorijos gaires – numatome galimas užstatymo paskirtis, preliminarią pastatų vietą ir jų architektūrines savybes. Ieškome efektyviausių infrastruktūros, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų sprendimų. Parengiame teritorijų planavimo dokumentus. Esant poreikiui, vykdome teritorijų  planavimo  dokumento sprendinių  svarstymo   ir derinimo su aktualiomis institucijomis procesus, konsultuojame informacijos sklaidos apie būsimą projektą klausimais.

Pasidalinkite savo planais