Komerciniai projektai

Atsižvelgdami į planuojamo pastato funkciją, teritoriją, archeologinį, kultūrinį ir istorinį kontekstą ir įvertinę planuojamą skirti biudžetą – projektuojame įvairios paskirties statinius. Kiekviename projektuojame objekte siekiame išskirtinumo, net jei planuojamos minimalios investicijos. Rengiame techninius projektus, apimančius visas projekto dalis – galimą poveikį aplinkai, statinio konstrukcijas, inžinerinių sistemų, tvaraus energijos naudojimo ir aplinkos sutvarkymo sprendinius. Didelį dėmesį skiriame kontekstinei vietos analizei – nagrinėjame ne tik gamtinius, techninius ar teisinius aspektus, bet ir žmones, kuriems planuojamas būsimas statinys.

Pagrindiniai etapai

kalupio-takas-1

1. Detaliojo plano analizė

Įvertinami plane nurodyti užstatytos ar numatomos užstatyti teritorijos naudojimo reglamentai, inžinerinės komunikacijos tinklai, socialinės infrastruktūros reikalavimai, specialiosios žemės naudojimo sąlygos, priemonės gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti, teritorijos urbanistinė struktūra.

zalgirio-g-1

2. Projektinis pasiūlymas

Įvertinę aktualų kontekstą, galiojančius reglamentus ir užsakovo suformuluotą užduotį, ruošiame projektinį pasiūlymą. Tai yra pirmoji projektavimo stadija. Projektiniame pasiūlyme pristatomos siūlomos pastato architektūrinės ir funkcinės savybės, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, statinio su gretima urbanistine aplinka vizualizacija arba maketas.

kaukysa_-4

3. Techninis projektas

Vienas iš svarbiausių statybos proceso etapų, kuriame numatomi visi būsimo statinio sprendiniai ir parengiamas vientisas techninio projekto dokumentas. Šio dokumento pagrindu gaunamas statybos leidimas, rengiamas darbo projektas ir vykdoma statyba. Architektūros kokybei taikome aukščiausius reikalavimus, tačiau mums rūpi ne tik nepriekaištinga estetika, bet ir vertė sklandžiam būsimo pastato gyvavimui.

Turite įdomių sumanymų ar svajonių? Priimkite mus į komandą ir kurkime kartu!

Pristatykite savo idėjas, ir mes netrukus su Jumis susisieksime.