Architektūra ir projektavimas

Kuriame ir projektuojame unikalius įvairios paskirties objektus – visuomeninės paskirties pastatus, verslo centrus, gyvenamuosius daugiabučius ir privačius namus. Visi mūsų projektai pasižymi teisiškai ir ekonomiškai pagrįstais sprendimais, pagarba vietos, istoriniam ir kultūriniam kontekstui. Kuriami sprendimai remiasi išsamia objekto ir jo konteksto analize, inovatyviais inžineriniais sprendimais ir individualiais užsakovo poreikiais. Visuomet siekiame, kad siūlomi sprendimai maksimaliai atitiktų jūsų verslo strategiją ir asmeninius pageidavimus.

Komerciniai ir visuomeniniai pastatai

Atsižvelgdami į planuojamo pastato funkciją, teritoriją, archeologinį, kultūrinį ir istorinį kontekstą ir įvertinę planuojamą skirti biudžetą – projektuojame įvairios paskirties statinius. Kiekviename projektuojamame objekte siekiame išskirtinumo, net jei planuojamos minimalios investicijos. Rengiame techninius projektus, apimančius visas projekto dalis – galimą poveikį aplinkai, statinio konstrukcijas, inžinerinių sistemų, tvaraus energijos naudojimo ir aplinkos sutvarkymo sprendinius. Vertiname ne tik gamtinius, techninius ar teisinius aspektus, bet ir žmones, kuriems planuojamas būsimas statinys.

Daugiabučių architektūra

Projektuojame atskirus gyvenamuosius daugiabučius ir jų kvartalus. Daug dėmesio skiriame kontekstinei vietos analizei – nagrinėjame ne tik gamtinius, techninius ar teisinius aspektus, bet ir būsimų gyventojų poreikius ir lūkesčius. Neabejojame, kad šiuolaikinė architektūra leidžia nebesirinkti tarp miesto šurmulio ir užmiesčio privatumo – rasime būdą, kaip viską suderinti. Didžiuojamės savo gebėjimu rasti sinergiją tarp to, kas sena ir to, ką galime sukurti pasitelkę šiuolaikines architektūros technologijas ir tendencijas. Rengiame projektus tiek naujų statinių statybai, tiek senų restauravimui ar atnaujinimui.

Individualūs gyvenamieji namai

Pagrindinė taisyklė, kuria vadovaujamės kurdami individualių namų projektus – tai užsakovo pažinimas. Ne tik todėl, kad sukurtume tiksliai tai, kur su džiaugsmu norėsis vakarais grįžti, bet ir todėl, kad ir patiems būtų malonu užeiti į svečius. Atsižvelgiame į pačius reikliausius pageidavimus, tačiau nebijome dalintis prieštaraujančiais patarimais. Esame drąsūs, kūrybiški ir nepaprastai vertiname unikalumą. Todėl atskirų architektūros stilių rėmai mums svarbūs tik tiek, kiek jie leidžia kaskart kurti naują jų sinergiją. Padėsime jums pastatyti tiek naują namą, tiek atnaujinti ar patobulinti jau pastatytą.

Pagrindiniai projektavimo etapai

1. Poreikių identifikavimas ir situacijos analizė

Įvertinami teritorijų planavimo dokumentuose nurodyti užstatytos ar numatomos užstatyti teritorijos reglamentai, teritorijos urbanistinė struktūra, esamas užstatymas, inžinerinės komunikacijos – tinklai, socialinės infrastruktūros reikalavimai, specialiosios žemės naudojimo sąlygos, priemonės gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. Aptariama planuojamo statinio paskirtis, jai nesant – teikiame konsultacijas renkantis ekonomiškai ir teisiškai palankiausią statinio paskirtį, teikiame investicijų grąžos vertinimus. Šiame etape diskutuojame apie pageidaujamas ir galimas architektūrines būsimo statinio savybes, kraštovaizdžio kūrimo prioritetus, efektyvius statinio ploto panaudojimo sprendimus. Planuojantiems individualaus namo statybas, pateikiame kelias galimas būsimo projekto vystymo kryptis, įvertiname individualius užsakovo poreikius ir galimybes.

2. Projektinio pasiūlymo parengimas

Įvertinę aktualų kontekstą, galiojančius reglamentus ir užsakovo suformuluotą užduotį, ruošiame projektinį pasiūlymą. Tai yra pirmoji projektavimo stadija. Projektiniame pasiūlyme pristatomos siūlomos pastato architektūrinės ir funkcinės savybės, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, statinio su gretima urbanistine aplinka vizualizacija ir (arba) maketas. Projektiniame pasiūlyme užsakovui pristatomi būsimo statinio pjūviai, fasadai, teritorijos planas.

3. Techninio projekto parengimas

Tai yra vienas iš svarbiausių statybos proceso etapų, kuriame numatomi visi būsimo statinio sprendiniai ir parengiamas vientisas techninio projekto dokumentas. Šio dokumento pagrindu gaunamas statybos leidimas, rengiamas darbo projektas ir vykdoma statyba. Architektūros kokybei taikome aukščiausius reikalavimus, tačiau mums rūpi ne tik nepriekaištinga estetika, bet ir vertė sklandžiam būsimo pastato gyvavimui.

4. Statybos darbų vykdymo priežiūra

Kontroliuojame statybos metu vykdomų darbų atitikimą suprojektuotiems sprendiniams. Konsultuojame renkantis rangovus, vykdome darbų kokybės kontrolę, prižiūrime, kad statybos darbų metu būtų laikomasi numatytų įsipareigojimų. Pasikeitus nenumatytoms aplinkybėms, pritaikome papildomus sprendimus, kurie neprieštarautų pirminiam techniniam projektui.

Pasidalinkite savo planais