Teritorijų planavimas

Formuojame gaires naujų ir esamų teritorijų infrastruktūrai – sprendžiame susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų klausimus, planuojame pastatų vietą, jų išdėstymą, paskirtį ir architektūrines savybes. Esant poreikiui, rengiame teritorijų planavimo dokumentus.

Situacijos analizė

Analizės stadijos metu įvertiname teritorijoje bei gretimybėse galiojančius ir perspektyvinius teritorijų planavimo dokumentus (miesto ar rajono bendrieji planai, specialieji planai, galiojantys detalieji planai), numatome potencialias užstatymo galimybes, identifikuojame rizikas ir pateikiame pirminius savo pasiūlymus būsimam projektui.

Detalus planavimas

Sukuriame gaires teritorijai (urbanistinis planavimas) – numatome galimas užstatymo paskirtis, preliminarią pastatų vietą ir jų architektūrines savybes. Ieškome efektyviausių infrastruktūros, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų sprendimų. Esant poreikiui, rengiame teritorijų planavimo dokumentus (detalieji planai, sklypo užstatymo schemos).

Projektiniai pasiūlymai

Sukuriami sklypo plano sprendiniai, įvertinamos statybos darbų apimtys, būsimų pastatų plotas, statybos būdai ir preliminarūs kaštai. Turint projektinį pasiūlymą, galima kreiptis į administruojančias institucijas (miesto ar rajono savivaldybę, saugomų teritorijų direkcijas) specialiųjų architektūros reikalavimų, techninių sąlygų gavimui.

Vykdymo priežiūra

Kontroliuojame statybos metu vykdomų darbų atitikimą suprojektuotiems sprendiniams. Konsultuojame renkantis rangovus, vykdome darbų kokybės kontrolę, prižiūrime, kad statybos darbų metu būtų laikomasi numatytų įsipareigojimų. Pasikeitus nenumatytoms aplinkybėms, pritaikome papildomus sprendimus, kurie neprieštarautų pirminiam planui.

Turite įdomių sumanymų ar svajonių? Priimkite mus į komandą ir kurkime kartu!

Pristatykite savo idėjas, ir mes netrukus su Jumis susisieksime.